Stor Præstekrave

Stor Præstekrave

(Charadrius hiaticula)


Stor præstekrave er den almindeligste og den største af de tre danske præstekravearter. Præstekraverne er små vadefugle, der tilhører brokfuglene, som har kort næb og store øjne. Det hænger sammen med, at de søger føde på strandens overflade og ikke som de fleste vadefugle ved at bore næbbet ned i sandet. Med deres skarpe syn er de i stand til også at søge føde i de lyse sommernætter.

Deres fangstteknik gør dem følsomme over for andre vadefugle på stranden, da byttedyrene søger ned i deres huller ved forstyrrelser. Derfor søger præstekraverne føde enkeltvis. Karakteristisk for præstekraverne er deres iøjnefaldende afledningsmanøvrer, når f.eks. mennesker eller hunde kommer nær reden eller ungerne. De voksne fugle forsøger at lokke vedkommende væk ved med hæse skrig at flakse omkring og aflede opmærksomheden fra ungerne.

Den store præstekrave kendes fra den lille præstekrave ved at have et tydeligt hvidt vingebånd. Desuden har den voksne fugl i sommerdragt orange næb med sort spids. På den hvidbrystede præstekrave er den sorte halskrave ikke lukket.Ved at klikke på et foto, vil det blive vist i større udgave!