Steppehøg

Steppehøg

(Circus macrourus)


Steppehøgen hører sammen med rørhøg, blå kærhøg og hedehøg til kærhøgene, der er slanke, elegante rovfugle med lange vinger og lang hale, og som flyver lavt over terrænet med let løftede vinger på jagt efter føde. Steppehøgen er på størrelse med hedehøgen, som den også ligner meget i fjerdragten. Den lyst perlegrå han kan kendes fra hannen af hedehøg og blå kærhøg ved kun at have en smal, sort kile yderst på vingen, mens hunnen og ungfuglene, der er meget svære at skelne fra hun og ungfugl af hedehøg og blå kærhøg, har en lys halskrave, der ”afskærer” hovedet fra kroppen. Steppehøgen er lidt mere kompakt end hedehøgen, og i flugten er den lidt tungere end de andre kærhøge, nærmest musvågeagtig.


Steppehøgen yngler i det østligste Europa og i Centralasien fra det sydvestlige Rusland til Kasakhstan og det nordvestlige Kina. Der optræder meget uregelmæssige og spredte yngleforekomster i Europa længere vestpå til Skandinavien og Tyskland. Steppehøgen yngler – som navnet siger – fortrinsvis på græsstepper, gerne med spredt buskbevoksning. Den overvintrer i Afrika syd for Sahara og i det sydlige Asien, fortrinsvis i Indien og Pakistan.


Ved at klikke på et foto, vil det blive vist i større udgave!