Sortstrubet Bynkefugl

Sortstrubet Bynkefugl

(Saxicola rubicola)


Den sortstrubede bynkefugl ligner bynkefuglen både med hensyn til adfærd og udseende; dog er farvekontrasterne tydeligere hos hannen af sortstrubet bynkefugl end hos hannen af bynkefugl. Hannen har sort hoved og strube og en tydeligt kontrasterende hvid stribe på siden af halsen. Hunnen har i forårsdragten de samme tegninger som hannen, men farverne er meget mere afdæmpede. Begge køn har rustrød underside. Hannen af den sibiriske race (maura) har kun en lille rustrød brystplet, men ellers en hvid underside. Hunnen er lysere end hunnen af de europæiske racer (rubicola og hibernans). Hannen af sortstrubet bynkefugl har en karakteristik sangflugt, hvor den under flugten svinger sig op og ned i 10-20 meters højde.


Sortstrubet bynkefugl yngler i Europa, størstedelen af det nordlige og centrale Asien samt mange steder i Afrika, i det allernordligste og syd for Sahara, primært i Østafrika. I Skandinavien er den yderst fåtallig.
I Danmark forekommer den som fåtallig ynglefugl i Sønderjylland, Vestjylland og Nordjylland, enten i klitter langs kysten, på heder eller i hedemoser længere inde i landet eller i større lysninger i nåletræsplantager. En god lokalitet for arten er Frøslev Mose og Frøslev Plantage i det østlige Sønderjylland.Ved at klikke på et foto, vil det blive vist i større udgave!