Slørugle

Slørugle

(Tyto alba)


Sløruglen er en karakteristisk, mellemstor ugle med et hvidt, hjerteformet ansigt og sorte øjne. Fjerdragten er overvejende grålig-spættet på oversiden, mens undersiden af underarten guttata , der optræder i Danmark, er rustgul med små mørke pletter, især på flankerne. Hannerne har en speciel revirsang, som kan beskrives som et kort, ofte gentaget, vildt skrig - af nogle beskrevet som "spøgelsesagtigt"!


Sløruglen er en af de mest udbredte fuglearter i verden. Den forekommer på alle kontinenter (bortset fra Antarktis), dog ikke i det centrale og nordlige Asien, ligesom den mangler i det nordlige Nordamerika. Arten er udbredt over det meste af Europa, men forekommer dog, på nær Danmark, ikke i Norden. Sløruglen har, i tråd med den europæiske forekomst, en sydlig udbredelse i Danmark. Herhjemme yngler de fleste slørugler i Sønderjylland og Sydvestjylland.


Da sløruglen er udpræget nataktiv, lever den en meget skjult tilværelse og ses næsten ikke. Den nemmeste måde at opdage artens tilstedeværelse på er, hvis man finder dens ret store, sorte gylp. I dag yngler over 90% af sløruglerne i opsatte redekasser. De voksne fugle er udprægede standfugle, men ungfuglene strejfer op til 20 km væk.


Ved at klikke på et foto, vil det blive vist i større udgave!