Skovskade

Skovskade

(Coccothraustes coccothraustes)


Skovskaden er et almindeligt syn i de danske skove. Takket være den specielle stemme og den spraglede fjerdragt er man sjældent i tvivl om dens tilstedeværelse. Skovskaden er en rødbrun fugl omtrent af samme størrelse som husskaden, men med meget kortere hale. De mest karakteristiske kendetegn er den azurblå vingeplet, den sorte skægstribe og den hvide overgump. Artens kald er et højt, hvæsende krææh.


Som andre kragefugle har også skovskaden en meget varieret kost. Den æder agern, bog, orme, insekter, fugleæg samt små pattedyr. Unge skovskader, der pga. mangel på ledige territorier lever på allerede etablerede territorier, kan også plyndre deres artfællers reder. Skovskaden hamstrer agern i stor stil. Den er meget dygtig til at finde de gemte depoter, som den udnytter frem til det følgende års ynglesæson, hvor hannen fodrer hunnen på reden. Ved at hamstre og dermed sprede træernes frø har skovskaden bidraget til egetræets udbredelse nordpå siden istiden.