Pungmejse

Pungmejse

(Remiz pendulinus)


Pungmejse er en lille spurvefugl, der er udbredt i Central- og Østeuropa og videre mod øst til Kina. Den lever i krat og rørskov omkring søer, hvor man kan finde dens pungformede rede ophængt i f.eks. birkens grene.


Fra omkring 1930 har pungmejsen af flere omgange udvidet sit europæiske yngleområde mod vest og nord. Det første danske ynglefund er fra 1964. I 60’erne ynglede pungmejsen kun i det østlige Danmark, men i den næste indvandringsbølge i 70’erne indtog den Jylland fra grænsen til Vejlerne i Thy. I begyndelsen af 80’erne femdobledes antallet af ynglelokaliteter, og i årene op til 1990 var der pæne bestande i Københavnsområdet. Der er store årlige svingninger i antallet af ynglefugle. Bjerregrav Mose vest for Randers har rummet den største ynglebestand i 90’erne, nemlig 18 beboede reder, men siden er ynglebestanden reduceret til 1-2 ”par”
Ved at klikke på et foto, vil det blive vist i større udgave!