Krondyr

Krondyr

Cervus elaphus


Krondyr lever i flokke i områder med store nåleskove, hvor de kan søge dækning om dagen, og på tilstødende heder, højmoser, overdrev eller landbrugsarealer, hvor de kan finde deres føde. 


Hos kronhjorten er det udelukkende hannerne der bærer gevir, hvilket gælder for alle de danske hjortearter.

Geviret fornyes hvert år.

I det tidlige forår tabes det gamle gevir. Efter nogle måneder begynder et nyt gevir at vokse frem. Mens det vokser er det nye gevir omgivet af bast, en blød og fløjlsagtig hud fyldt med blodårer, der tilfører næring til geviret. Når geviret er færdigudvokset fejer hjorten basten af.


De ældste hjorte taber geviret tidligst, og har et nyt udvokset gevir igen hen på højsommeren.


Hjorte i en alder af 8-12 år har det største gevir. De kan veje mere end 10 kg og have mere end 20 ender. Antallet af ender varierer dog fra individ til individ og fra bestand til bestand. Derfor er det ikke muligt at bestemme en hjorts alder ud fra antallet af ender på geviret.


I august er hjortenes gevir udvoksede, og de "fejer" deres gevir mod træer og buske for at "rense" det for den beskyttende hud, der har omgivet geviret mens det voksede.


I september og oktober er brunsttid for krondyrene. De fuldvoksne hjorte opretter et brunstterritorium og fordriver andre hjorte herfra. Samtidig prøver de at lokke hinder ind i området.


I maj og juni fødes kalvene.Ved at klikke på et foto, vil det blive vist i større udgave!

Krondyr-1633
KRO-8912
Krondyr-9761
Krondyr-9874
Krondyr-9790
Krondyr-9798
KRONDyr-7924
Krondyr-8240
Krondyr-8222
Krondyr-6167