Husskade

Husskade

(Pica pica)


Husskaden er en meget almindelig og let genkendelig dansk ynglefugl. Den er blevet kaldt Nordens paradisfugl pga. den sort-hvide fjerdragt med metalglans på vingerne og på den meget lange hale. Dens iørefaldende kald består af et skrattende sjak-sjak-sjak.


Husskaden er vidt udbredt i Europa. Dog forekommer den ikke på Island samt i de højeste bjergområder i det nordlige Skandinavien og Alperne. Desuden findes arten i Nordvestafrika samt østpå i store områder af Asien og i et stort område i det vestligste Nordamerika. I Danmark er husskaden også en meget udbredt ynglefugl, men med en bestandstæthed, der er lavest i den sydlige del af landet, særligt på Lolland-Falster. Den største tæthed finder man i byerne, specielt i hovedstadsområdet.


Skadeparret er sammen om at bygge reden og holder normalt sammen hele året. I yngletiden er det ikke ualmindeligt, at en større gruppe skader i et område samles, herunder også allerede parrede fugle, hvis en af skaderne fra et godt territorium er forsvundet. Skaderne i et sådant skadegilde konkurrerer om den ledige plads ved at jage hinanden, mens de vipper med halen og afgiver hæse kaldelyde.
Husskaden er udpræget standfugl, men enkelte fugle ses dog årligt på træk eller på trækforsøg ved trækstederne. Uden for yngletiden ses skaderne ofte i par eller i smågrupper. Om natten derimod samles skaderne gerne til store, kollektive overnatninger i tætte krat. I Københavnsområdet kan således ses et par hundrede fugle på de bedste af disse sovepladser.
Ved at klikke på et foto, vil det blive vist i større udgave!