Dobbeltbekkasin

Dobbeltbekkasin

(Gallinago gallinago)


Dobbeltbekkasinen er en karakteristisk vadefugl med et meget langt næb, relativt korte ben og en camouflagefarvet fjerdragt. Siddende fugle kalder med et højt, taktfast tik-a, tik-a, tik-a, men ellers fører fuglen en meget skjult tilværelse. Dog spiller fuglen i yngletiden med en særpræget brummende lyd, som frembringes, når de yderste halefjer går i svingninger under flugten. Denne lyd har givet ophav til en række specielle lokale navne, såsom himmelged og horsegøg.


Dobbeltbekkasinen yngler i Europa og Asien. En tidligere underart yngler i Nordamerika, men den er nu klassificeret som en selvstændig art. I Europa forekommer arten primært mod nord og øst med de største bestande i Rusland og Nordskandinavien, især Island. I Danmark findes arten spredt over hele landet, dog med det største antal i det nordvestlige Jylland. Arten yngler på våde enge og i moser, gerne i delvist tilgroede, sumpede områder. Her placerer den sin godt skjulte rede i græstuer. Kort efter æggenes klækning deler forældrefuglene bogstaveligt talt ungerne mellem sig og opfostrer dem hver for sig. Dobeltbekkasinen er en meget almindelig trækgæst herhjemme i eftersommeren. Her fælder de dragten, inden de trækker længere sydpå sidst på efteråret. Det formodes, at 20-30 millioner fugle hvert efterår kommer til Vesteuropa. I Danmark er antallet af fugle formodentlig i nærheden af en million. De fleste danske trækgæster overvintrer i Vesteuropa, mens nogle trækker videre til Nordvestafrika. I milde vintre ses også et mindre antal fugle herhjemme. 


Dobbeltbekkasinens føde består af orme, krebsdyr, snegle og diverse insekterVed at klikke på et foto, vil det blive vist i større udgave!