Bjergpiber

Bjergpiber

(Anthus spinoletta)


Bjergpiberen ligner skærpiberen, både hvad angår udseende, størrelse og stemme. De blev da også tidligere anset for at være underarter af den samme art. I vinterdragten, som vi hovedsageligt ser herhjemme, er arten særlig vanskelig at skelne fra skærpiberen. Hovedindtrykket af bjergpiberen er dog mindre grumset. Ryggen er lysere brun og undersiden er mere hvid, ligesom de mørke pletter på undersiden er skarpere aftegnet. Desuden har bjergpiberen tydeligere hvide vingebånd, som især ses i flugten. I sommerdragten får bjergpiberen en svag lyserød farvning af brystet, som dog også ses hos nogle former af skærpiber.


Bjergpiberen yngler i Central- og Sydeuropa samt Centralasien. I Europa forekommer den på fugtigt, græsbevokset bjergterræn over skovgrænsen. Den er mest talrig i bjergområder som Pyrenæerne, Alperne og Karpaterne. Som andre arter, der yngler i store højder, har den et specielt trækmønster, idet dele af den europæiske bestand trækker mod nordvest, hvor den f.eks. overvintrer i Holland, Nordtyskland og Sydengland, mens andre trækker sydpå til Spanien og Nordafrika. I vinterkvarteret optræder den fortrinsvis på strandenge og ved søer og åer ligesom engpiberen.

Ved at klikke på et foto, vil det blive vist i større udgave!