Kernebider

Kernebider

(Coccothraustes coccothraustes)


Kernebideren er en solidt bygget finke med et meget kraftigt næb, der er blygråt om sommeren og gulligt om vinteren. Den har en flot, farvestrålende fjerdragt i forskellige rødbrune og grå nuancer med et bredt hvidt vingebånd. Hunnen er mere afdæmpet i farverne end hannen. Man kan være heldig at se kernebideren på foderbrættet, men ellers ser man den ret sjældent. Lærer man sig artens specielle kald, et skarpt, eksplosivt zik, at kende, vil man dog oftere kunne få et glimt af fuglen i flugten.


Kernebideren har en tendens til at yngle i små kolonier, og om vinteren færdes arten gerne i småflokke. Da kernebiderenen langt overvejende er standfugl, er disse fugle primært danske ynglefugle, men landet får også besøg af en del nordiske gæster i kolde vintre.

På kernebiderens menu står især frø af kirsebær, mirabel, avnbøg, taks, ask samt solsikkefrø fra foderbrættet. Endvidere æder den om foråret gerne bladknopper og om sommeren insekter. Selv om fuglen ikke vejer mere end ca. 50 gram, så er den i stand til at yde et tryk på op mod 40 kg med sit næb, og den kan derfor åbne selv de hårdeste stenfrugter.

Ved at klikke på et foto, vil det blive vist i større udgave!