Fiskeørn

Fiskeørn

Pandion haliaetus


Arten yngler typisk i toppen af større træer, men der er også succes med at opsætte egentlige yngleplatforme til arten. I Europa er arten meget sky og kræver megen ro i yngleområdet. Hertil skal der være godt klart fiskerigt vand, og arten er derfor afhængig af god vandkvalitet, hvilket selvsagt gør den sårbar.


Parret benytter gerne samme rede år efter år, og de bygger årligt lidt til på reden, hvorfor den ad åre bliver ganske stor og derved også synlig. Er først yngledygtig i en alder af 3-5 år, og arten vælger mage for livet.

I ultimo april til medio maj (Nordiske ynglefugle) lægges 2-3 æg. Rugetiden er ofte på omkring 38 dage. 7-8 uger senere er ungerne flyvefærdige. Det er udelukkende hannen, som står for at skaffe føde til familien.


Fangst: Den kan sidde på højdedrag nær vandet, hvorfra den kan holde øje med fisk. Herhjemme ses den ofte komme søgende, flyvende over vandet, hvor den så pludselig stopper op og muser med dybe, kraftige vingeslag og hængende ben. Dens skarpe syn finder hurtigt et bytte, og snart styrtdykker den i et voldsomt nedslag fra omkring 20-30 meters højde. Kort før den når sit bytte, strækker den benene frem, således at fangerne og de lange sylespidse kløer rammer og griber fisken med en voldsom kraft.


Føde: Fisk, normalt i en størrelse på op imod 40 cm, men der er eksempler på større fangster. Men er vandet for grumset eller ved mangel på fisk, udvides menuen undtagelsesvist også til fx padder, fugle og krybdyr m.v.


Ved at klikke på et foto, vil det blive vist i større udgave!FISK-5379
FISK-5382
FISK-5387
FISK-5389